Beeldbank Zeeuws Archeologisch Depot

In het Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) - van de SCEZ zijn de Zeeuwse bodemvondsten van de afgelopen 150 jaar opgeslagen. De collectie bevat ruim 3.000 dozen met archeologische vondsten die in ouderdom variëren van circa 100.000 jaar tot 100 jaar oud. De meeste vondsten zijn van keramiek. Minder groot is de collectie glas, metaal en organisch materiaal.

Het ZAD beheert de archeologische collectie van de Provincie Zeeland en het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW). Het archiveert ook de door archeologen verzamelde gegevens van opgravingen en onderzoek, zoals de documentatie over de exacte vindplaats, de vondstomstandigheden, de tekeningen, foto’s en de rapporten van archeologisch onderzoek. Zo blijft alle informatie centraal behouden en toegankelijk voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Zoeken in de Beeldbank Archeologie
In de Beeldbank Archeologie zijn de 3.500 meest aansprekende Zeeuwse bodemvondsten ontsloten met informatie over de herkomst. Een groot aantal van deze voorwerpen leent het ZAD aan musea en instellingen uit om een breder publiek in aanraking te brengen met de archeologie en de bewoningsgeschiedenis van Zeeland.

De omvang van de beeldbank neemt maandelijks toe; nieuwe aanwinsten uit recente opgravingen worden dan hieraan toegevoegd. In de Beeldbank Archeologie kan worden gezocht op periode, vindplaats, voorwerp en materiaal. Ook zijn de twee collecties die in beheer van de SCEZ zijn, 'Zeeland' en 'KZGW', afzonderlijk te raadplegen. Bij ‘Topvondsten’ is een selectie van de meest opmerkelijke bodemvondsten van Zeeland te zien.

Auteursrecht, gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheid
Hiervoor gelden de voorwaarden van website Scez.nl, zie het Colofon >>