Het rijke verleden van de Oosterschelderegio

Binnen het OAS zijn twee regio's verenigd met elk hun eigen historie. Daarover is op deze website informatie te vinden. Deze pagina bevat twee artikelen van de hand van de gemeentearchivarissen van Tholen en Goes. Hierin wordt een korte samenvatting gegeven van het rijke verleden van de regio. Ook is een beknopte literatuurlijst aanwezig waarin de meest essentiële werken zijn opgenomen die van belang zijn bij de studie van de regio. De bedoeling is deze lijst gaandeweg uit te breiden en zo een goed overzicht van bruikbare werken te krijgen die gebruikt kunnen worden in bureauonderzoeken van archeologisch onderzoek.

 

 

Geschiedenis van de Bevelanden

Met de Bevelanden bedoelt men de twee voormalige eilanden Zuid- en Noord-Beveland. Ze liggen in het deel van Zeeland dat wordt begrensd door de Ooster- en Westerschelde, en door Walcheren in het westen en Noord-Brabant in het oosten. Tussen de twee Bevelandse eilanden stroomde de Zuidvliet, die sinds de Deltawerken Veerse Meer heet. De geschiedenis van het grootste deel van West-Nederland is ook die van de Bevelanden. In een notendop: er ontstond verspreide bewoning op de schorren, her en der kwamen nederzettingen tot stand, diverse overstromingen traden op waarop werd gereageerd met offensieve bedijkingen, meer dorpen en parochies kwamen tot stand en het schorrengebied werd in etappes ingepolderd. >>lees verder

sqh-bodel_nijenhuis_kaart_1_uitsnede.jpg - SCEZ OAS

 

 

Geschiedenis van Tholen en Sint Philipsland

De oudste sporen van bewoning, die in deze omgeving zijn gevonden, dateren van rond het begin van onze jaartelling. Bij deze vondsten was een armband van git uit de Late IJzertijd (200 voor Christus - 0) die op het veen in de omgeving van Sint-Maartensdijk werd gevonden. Bij een opgraving ten oosten van Poortvliet zijn twee meter onder het maaiveld, eveneens op het veen, de restanten van een boerenwoning met Romeins en vroeg inheems gebruiksaardewerk uit de tweede eeuw zijn aangetroffen. Dit wijst erop dat daar toen ook bewoning was. >> lees verder

 

lpu-heerlijkheid_poortvliet_uitsnede.jpg - SCEZ OAS

Voor meer informatie over de historie over een van de OAS-gemeenten kunt u altijd terecht op de site van het gemeentearchief van de gemeente. Klik voor meer informatie op één van de onderstaande gemeente archieven

Gemeentearchief Borsele

Gemeentearchief Goes

Gemeentearchief Kapelle

Gemeentearchief Noord-Beveland

Gemeentearchief Reimerswaal

Gemeentearchief Tholen