Landgebruik in Lagen.

20 juni 2018

De Zeeuwse archeologie is erg vervlochten met de geologie. De ligging van deze lagen valt nu te raadplegen via een nieuwe web-applicatie.

Lees verder >>

Veen- en zoutwinning.

15 juni 2018

In de Middeleeuwen werd veel veen gewonnen om zout uit te winnen.

Lees verder >>

Zeeland, land van zee en dijken.

14 juni 2018

Voor een provincie als Zeeland zijn dijken het voorbeeld van het gemaakte landschap.

Lees verder >>

Romeinse boerderij in Smokkelhoek

13 juni 2018

Op bedrijventerrein Smokkelhoek in de gemeente Kapelle is ADC Archeoprojecten in opdracht van de gemeente Kapelle bezig met een archeologisch onderzoek.

Lees verder >>

2018 Europees jaar cultureel erfgoed

01 januari 2018

Het OAS besteed aandacht aan het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Lees verder >>