Diensten voor archeologie

Kenniscentrum en depot
De SCEZ houdt zich bezig met alle facetten van de archeologie en de archeologische monumentenzorg. In Zeeland is zij voor beide terreinen het eerste aanspreekpunt. Het kenniscentrum archeologie ontsluit praktische informatie vanuit een brede basis en adviseert en ondersteunt instanties en particulieren op het gebied van de Zeeuwse archeologie. De SCEZ beheert het archeologisch depot met data-archief en is tevens het centrale meldpunt voor alle bodemvondsten in de provincie Zeeland.

Advisering en helpdesk
Het kenniscentrum archeologie bestaat uit vier gespecialiseerde adviseurs en het Zeeuws Archeologisch Depot. Overheden, archeologische bedrijven, instellingen en particulieren kunnen met vragen over de archeologie gratis terecht bij de Helpdesk Archeologie. Voor Zeeuwse overheden en het waterschap bestaat ook de mogelijkheid van advisering op basis van een abonnementenstructuur.

Onderzoek en ontsluiting
In het kenniscentrum onderzoeken en verwerken de archeologen van de SCEZ, ook i.s.m. andere organisaties, alle beschikbare archeologische gegevens en vondsten die in Zeeland zijn gedaan. Daarin worden zij bijgestaan door een documentalist archeologie, een depotbeheerder en vrijwilligers van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Zeeland. Beheer en ontsluiting van gegevens en vondstmateriaal vindt ook vanuit dit kenniscentrum plaats.

Onze diensten en producten

 

 Meer informatie