Helpdesk Archeologie

De Helpdesk Archeologie van de SCEZ biedt hulp bij vragen van archeologische aard met betrekking tot Zeeland. Het gebruik van deze helpdesk is gratis. De helpdesk is bereikbaar via e-mail helpdeskarcheologie@scez.nl. Er zijn twee categorieën vragen:

Vragen van overheden en archeologische bedrijven over ruimtelijke projecten

Informatie over de beleidsinstrumenten van de archeologie in Zeeland kan in de planvormingsfase van een ruimtelijk project worden opgevraagd bij de Helpdesk Archeologie. Ambtenaren van de Provincie, gemeenten, waterschappen en medewerkers van archeologische bedrijven en adviesbureaus kunnen hier terecht met vragen over:


Vragen van wetenschappelijke instituten, andere instellingen en particulieren

Universiteiten, studenten, wetenschappelijke instituten en burgers kunnen met de Helpdesk Archeologie contact opnemen voor: