Erfgoed in het verkiezingsprogramma

Met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 heeft het erfgoedplatform van Kunsten ’92 de flyer Erfgoed werkt voor uw gemeente uitgegeven. Een van de leden van het erfgoedplatform is OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland), waarbij ook de SCEZ is aangesloten.
 
De flyer biedt inspiratie en aanknopingspunten om het erfgoed een mooie plek in het verkiezingsprogramma te geven. 
 
Erfgoed is factor van belang
De Zeeuwse gemeenten zijn rijk bedeeld met cultureel erfgoed. Cultuurhistorie, streektalen, archeologie, musea, monumenten en volkscultuur geven kleur en identiteit aan de gemeente. Erfgoed boeit en bindt heel veel mensen. Inwoners zijn geïnteresseerd in de historie van hun woonomgeving, zijn actief als vrijwilliger van een erfgoedorganisatie en zijn bereid initiatieven te nemen voor het behoud en de ontwikkeling van erfgoed. Toeristen verblijven graag in een omgeving met mooi en gevarieerd erfgoed. Erfgoed is in maatschappelijk en economisch opzicht een factor van belang.
 
Beleven en benutten
De taken en de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het cultureel erfgoed zijn gegroeid. Dat is positief want het geeft de gemeente de gelegenheid maximaal gebruik te maken van de kwaliteiten van het erfgoed en de kansen die het biedt voor het realiseren van de gemeentelijke beleidsambities. Het heeft er ook toe geleid dat de gemeente het erfgoed meer in samenhang is gaan zien. Erfgoed is niet alleen het bijzondere object onder of boven de grond, maar het is ook de omgeving waar het object zich bevindt en de verhalen die erover worden verteld. Dat spreekt inwoners en toeristen aan. De mogelijkheden voor het beleven en benutten van het erfgoed in de gemeente zijn legio.
 
De flyer Erfgoed werkt voor uw gemeente is breed verspreid onder de politieke partijen en de wethouders met erfgoed in hun portefeuille. 
 
Meer informatie