Verslag Contactdag Erfgoed en Ruimte

De Goederenloods in Goes was op woensdag 25 april 2018 de locatie van de tweede Contactdag Erfgoed en Ruimte. Het organiseren van contactdagen voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het terrein van het cultureel erfgoed is een van de initiatieven van het samenwerkingsverband van provinciale vrijwilligersorganisaties, platforms en de SCEZ. Ontmoeting, inspiratie en beleving stonden ook deze keer centraal.

De ongeveer veertig aanwezigen werden van harte welkom geheten door wethouder André van Reest van de gemeente Goes. Dagvoorzitter Wim Scholten, directeur van de SCEZ introduceerde kort het programma. Verbindend element is de nieuwe Omgevingswet en de rol van het erfgoed daarin. 

Samenwerking en ondersteuning vrijwilligersorganisaties
De aftrap deed Jaap Bos namens het samenwerkingsverband. In de afgelopen periode is nagedacht over vernieuwing van de samenwerking en ondersteuning. Er zijn verschillende activiteiten en initiatieven ontplooid en er is geïnventariseerd waar de wensen van de organisaties liggen ten aanzien van de (financiële) ondersteuning. Op verzoek van de Provincie is hierover een advies uitgebracht.
 
Gedeputeerde Ben de Reu van onder andere cultuur nam het advies in ontvangst. Hij had nog geen gelegenheid gehad om alle achtergrondinformatie te lezen, maar was wel blij dat er nu een stuk lag. Ben de Reu riep op tot verdere concretisering van de samenwerking, want nog in 2018 starten de voorbereidingen voor de nieuwe provinciale cultuurnota (2021-2024). 

Gevarieerd programma
Vanuit wisselend perspectief vertelden vier sprekers iets over hun raakvlaken met de Omgevingsvisie.  Alexandra Scherbeijn (projectleider Omgevingsvisie 2021, provincie Zeeland) gaf inzicht in de achtergronden en het proces van de totstandkoming van de Omgevingsvisie. 
Ewoud van Arkel (secretaris Agrarisch Erfgoed Nederland), Toon Franken (Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland) en Ria Geluk (voorzitter Platform Maritiem Erfgoed Zeeland) belichtten het ruimtelijke erfgoed, dat als identiteitsdrager van de fysieke leefomgeving kan worden beschouwd.

Verder lieten Niels Bax (voorzitter van de Stoomtrein Goes-Borsele) en Joan van der Velden (directeur van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland) zien hoe zij (samen)werken met vrijwilligers.

Een kijkje voor en achter de schermen van de Stoomtrein
Deelnemers kregen van Niels Bax en Reinier Zondervan (coördinator van de Stoomtrein Goes-Borsele) een rondleiding door en langs de gebouwen. Het aantal gerestaureerde objecten is indrukwekkend. Daarnaast is er een eveneens indrukwekkend aantal projecten in voorbereiding, zoals de opbouw van een Rotterdamse fabriekshal uit 1916 waarin treinen werden gebouwd.
 
Vervolg
De Contactdag Erfgoed en Ruimte bood volop informatie en inspiratie voor verdere samenwerking. Besloten is om gezamenlijk op te trekken in het proces van de totstandkoming van de provinciale Omgevingsvisie.
 
Save the date: contactdag Erfgoed en Publiek
De eerstvolgende contactdag is van de sector Erfgoed en Publiek en zal gehouden worden op 24 september 2018 in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Het onderwerp is: Immaterieel erfgoed als schakel tussen mensen en domeinen >>