Colofon website Scez.nl

Redactie en webbeheer
SCEZ

Ontwerp en realisatie
Mecano.nl BV

Tips voor de redactie?
De SCEZ is verantwoordelijk voor de inhoud van website scez.nl en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Toch is het mogelijk dat er op deze website onjuistheden staan of verouderde informatie voorkomt. U kunt de webredactie van scez.nl hierop attenderen via het formulier op de pagina Contact (klikken op link linksonder) of door te bellen naar het algemene telefoonnummer van de SCEZ: +31 (0)118-670870.

Auteursrecht
Het auteursrecht van website scez.nl berust bij de SCEZ. Het materiaal op deze website is afkomstig van de SCEZ en van derden. De redactie doet haar uiterste best om de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van materiaal van derden schriftelijk overeen te komen met alle rechthebbenden. Mocht het zo zijn dat u als rechthebbende(n) alsnog niet benaderd bent, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de redactie.

Gebruiksvoorwaarden: Creative Commons
Het materiaal op website scez.nl mag - mits ongewijzigd en met de naams- en/of bronvermelding van de SCEZ en/of derden, dus de maker(s) van tekst, beeld en multimedia - vrij worden hergebruikt voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs, of niet commerciële onderzoeksdoelen. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n); neemt u (ook bij twijfel) hiervoor contact op met de redactie van website scez.nl. Zie verder:  

Aansprakelijkheid
De redactie van website Scez.nl kan het materiaal zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen inzicht wijzigen of geheel vernieuwen. De SCEZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De gebruiker van website scez.nl is aansprakelijk voor schending van de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart de SCEZ tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

Met dank aan
De SCEZ geeft op praktische wijze uitvoering aan het provinciaal beleid op het terrein van cultureel erfgoed. De activiteiten van de SCEZ in de Agenda vermeld, worden mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.