Diensten voor cultuurhistorie

Advisering en CHS
De SCEZ adviseert en ondersteunt de elf heemkundige organisaties in Zeeland. Zowel voor inhoudelijke, heemkundige vragen als vragen over organisatie, communicatie en collectie- en archiefbeheer kunnen zij hier terecht. Ook de Zeeuwse overheden, Zeeuwse erfgoedorganisaties en particulieren kunnen op het terrein van de cultuurhistorie gebruikmaken van de kennis en deskundigheid van de adviseurs cultuurhistorie en monumenten. Zo kunnen zij beleidsambtenaren informeren over de gebruiksmogelijkheden van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur, de CHS.

Cursussen
Om de deskundigheid op het terrein van cultuurhistorie, monumenten, en landschap te bevorderen, organiseert de SCEZ regelmatig cursussen. Dit gebeurt vaak in samenwerking met andere organisaties zoals de Zeeuwse Volksuniversiteit (ZVU), Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), Staatsbosbeheer (SBB) en de Zeeuwse gemeenten.

Samenwerking
De SCEZ heeft regelmatig contact en overleg met organisaties die zich meer specifiek richten op het behoud en het beheer van het landschap. Op provinciaal niveau zijn dit Stichting Het Zeeuwse Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Op regionaal niveau is dat bijvoorbeeld Stichting Tuin van Zeeland (Walcheren). Op landelijk niveau zijn dit organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Onze producten en diensten

  

Meer informatie