Platform Maritiem Erfgoed Zeeland

Om bij te dragen aan het behoud van het Zeeuwse maritiem erfgoed heeft de Provincie Zeeland in 2001 het initiatief genomen tot de oprichting van het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland.

Het platform is een centraal aanspreekpunt met coördinerende, initiërende en adviserende taken op het gebied van varend erfgoed en de daaraan verbonden infrastructuur zoals werven, havens en steigers.

Maritiem netwerk
Het platform is samengesteld uit maritieme organisaties en een aantal particulieren met binding met het Zeeuws maritiem erfgoed. Het vertegenwoordigt in principe alle organisaties binnen de provincie die te maken hebben met maritiem erfgoed.

Fotomontage Wim van den Berge

Afstemming
Het platform biedt de aangesloten partijen de mogelijkheid een netwerk te vormen en hun beleid en activiteiten op elkaar af te stemmen. Dit om samen te komen tot een effectiever en efficiënter behoud van het maritiem erfgoed in Zeeland.

Overlegstructuur
Het platform komt 6 tot 8 keer per jaar bijeen en krijgt ondersteuning van de SCEZ in de persoon van een adviseur cultuurhistorie en monumenten en een administratief-secretarieel medewerker. Het platform organiseert jaarlijks een themadag over maritiem erfgoed voor eigenaren en beheerders van historische schepen, beleidsmakers en belangstellenden.

Contact
Platform Maritiem Erfgoed Zeeland
SCEZ
Jacquelien Pleijte
Postbus 49
4330 AA Middelburg
T +31 (0)118-670607
E maritiemerfgoed@scez.nl