Monumentenwacht: voor het behoud van waardevol erfgoed

Net als ieder ander gebouw staat of valt een monumentenpand bij goed onderhoud. Dat het onderhouden van een monument doorgaans ingewikkelder en omvangrijker is dan gebruikelijk, is ook een gegeven.

Monumentaal erfgoed kenmerkt zich vaak door de historische bouwstijl, de speciale constructies en vaak oude en duurzame bouwmaterialen. Om dit erfgoed in goede 'conditie' te houden zijn dan ook specialistische kennis en specifieke vaardigheden vereist. Maar ook een juiste timing en preventief onderhoud zijn bepalend voor de onderhoudsstaat van een pand. De Monumentenwacht hierbij inschakelen kan dan de oplossing zijn.

Afdalende monumentenwachter

Signaalfunctie
De Monumentenwacht stelt zich tot doel het verval van cultuurhistorische bouwwerken te voorkomen door preventieve onderhoudsmaatregelen te nemen en te bevorderen. Eigenaren en beheerders van monumenten of bouwwerken met een bijzondere architectonische of cultuurhistorische waarde kunnen van deze betaalde dienstverlening gebruikmaken op basis van een één- of tweejaarlijkse abonnementenstructuur of incidenteel.

Bouwkundige inspecties
Monumentenwachters zijn bouwkundig geschoolde vaklieden, opgeleid in het specialistische monumentenwerk. Zij verrichten bouwkundige inspecties en brengen op basis daarvan onafhankelijke adviezen uit. De bevindingen en adviezen van de inspecties leggen zij voor de eigenaar van het bouwwerk vast in een uitgebreide en overzichtelijke rapportage. De Monumentenwacht voert ook nulmetingen uit ten behoeve van het Brim, het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten.

Quick Scans
De Monumentenwacht heeft afspraken gemaakt met het Nationaal Restauratiefonds over het uitvoeren van Quick Scans van rijksmonumenten. Een Quick Scan geeft snel inzicht in de onderhoudsbehoefte van het monument en de kosten daarvan. De RestauratieWijzer berekent de mogelijke financiering van de restauratie en zo nodig ook de aankoop.

Onafhankelijk advies
De Monumentenwacht heeft geen winstoogmerk en onderhoudt geen relaties met uitvoerende bedrijven als aannemers, loodgieters en andere bouwbedrijven. Deze dienst is in zijn oordeel over de staat van onderhoud van het monument dan ook volkomen onafhankelijk. De Monumentenwacht geeft adviezen, maar de eigenaar bepaalt altijd zelf of - en in hoeverre - hij die opvolgt en uitvoert, of door een bedrijf laat uitvoeren.

Abonnement
Het werk van de Monumentenwacht wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland. De inspecties en werkzaamheden kunnen daarom tegen een gereduceerd uurtarief worden verricht. Een abonnement op de Monumentenwacht heeft diverse voordelen. De geldende tarieven en algemene voorwaarden kunt u samen met het opdrachtformulier vanaf deze site downloaden of per telefoon of e-mail opvragen bij de SCEZ.

Contact
SCEZ - Monumentenwacht
Postbus 49
4330 AA Middelburg
T +31 (0)118-670870
info@scez.nl