Ontwikkeling Zeeuwse Erfgoedlijnen

Voor het imago en de marketing van Zeeland wordt erfgoed steeds belangrijker. Erfgoed is niet saai of ‘iets van vroeger’. Het heeft juist alles in zich om gasten en inwoners een unieke en waardevolle beleving te bezorgen. Daarom worden in opdracht van de Provincie Zeeland de Zeeuwse Erfgoedlijnen ontwikkeld. 

De Zeeuwse Erfgoedlijnen brengen ordening aan in de vele verhalen die de vele afzenders op dit moment over Zeeland presenteren. Ze helpen om focus en samenhang aan te brengen en zo het Zeeuwse verleden beter te begrijpen. Tegelijkertijd geven ze handvatten voor het vermarkten van het erfgoed. Door het erfgoed gezamenlijk te presenteren, wordt het voor gasten en inwoners gemakkelijker om het te ontdekken en ervan te genieten.

De Zeeuwse Erfgoedlijnen appelleren aan de kracht van Zeeland en zijn straks direct bruikbaar voor het aanbod in toerisme en marketing, doordat ze tot op lokaal niveau in te vullen zijn met concrete verhalen, producten en arrangementen. 

Het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers (Provincie Zeeland, Het Zeeuwse Landschap, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, VVV Zeeland, Zeeuws Archief, Zeeuws Museum, ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland), nodigde Zeeland-breed uit om actief mee te werken aan de totstandkoming van de Zeeuwse Erfgoedlijnen.Startbijeenkomsten

De startbijeenkomsten werden goed bezocht en vonden verspreid over Zeeland plaats:

22 november 2018: Middelburg – Zeeuws Museum
23 november 2018: Goes – Slot Oostende
26 november 2018: Axel – Museum Het Warenhuis 
27 november 2018: Ouwerkerk - Watersnoodmuseum
 
Vervolgtraject
Binnenkort zullen de uitkomsten, verslagen en geplande vervolgbijeenkomsten via de website van Zeeuwse Ankers gecommuniceerd worden.

 


Agenda data