Volkscultuur

Erfgoed in beweging. Nergens is dit motto zo verankerd als bij volkscultuur. Tradities en gewoonten vormen samen het immaterieel erfgoed, de cultuur van alledag van onze samenleving. In onze globaliserende, multiculturele wereld neemt het belang ervan toe.

Juist in deze tijd gaan mensen op zoek naar een eigen identiteit. Tradities vertellen ons veel over de bewoners van een streek en het verleden. Kennis van elkaars gewoonten en gebruiken bindt mensen aan hun omgeving en aan elkaar. Inzicht in elkaars cultuur stimuleert wederzijds begrip en bevordert ook cultuurparticipatie.

Dynamisch proces
Onder volkscultuur verstaan we alle collectieve uitingen van het gewone leven, gebruiken en gewoonten, feesten, rituelen, alledaagse dingen, bijzondere kennis of vaardigheden, normen en waarden. Volkscultuur is het dagelijks leven, van iedereen, toen en nu. Volkscultuur staat voor een dynamisch proces waarbij tradities steeds opnieuw beleefd worden. Deze tradities maken Zeeland levendig en kleurrijk.

Immaterieel erfgoed
Immaterieel erfgoed betreft alle tradities die ons tot op de dag van vandaag zijn overgeleverd. Ze zijn belangrijk voor een gemeenschappelijke identiteit. UNESCO wil wereldwijd dit kwetsbare erfgoed beschermen. Dialecten sterven uit, ambachtelijke kennis gaat verloren en tradities en rituelen verdwijnen. Dit vormde voor de Nederlandse regering in 2012 aanleiding om het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed te ondertekenen. Sinds die tijd bestaat er een Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed, bedoeld om beoefenaars van immaterieel erfgoed te helpen hun immaterieel erfgoed levend te houden en door te geven aan een nieuwe generatie.

Zeeuwse tradities
Naast een aantal in heel Nederland beoefende tradities als het molenaarsambacht, de beiaardcultuur, Koningsdag, het Sinterklaasfeest en schaatsen op natuurijs zijn er voor de lijst ook tradities aangemeld die specifiek zijn voor (delen van) Zeeland. In november 2012 werd het krulbollen op de inventaris geplaatst, een populaire volkssport in Zeeuws-Vlaanderen. Inmiddels is ook de Schouwse straô aangemeld voor een plaats op de lijst. 

Meer informatie