Lezingenreeks Sporen van elders

Hoe Zeeuws is onze bolus? Zijn Dieleman en Jobse, Rinus en
Tanneke echt typisch Zeeuwse namen? En hoe uniek zijn de
Zeeuwse streekdrachten? De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
(SCEZ) organiseert voor de derde keer een lezingencyclus in
Middelburg op tien dinsdagmiddagen vanaf 2 oktober 2018 tot en met 23 april 2019.
 
De twee vorige edities gingen over taal, dialect en
naamkunde. In deze derde cyclus, met de titel 'Sporen van elders',
komen ook andere vormen van immaterieel erfgoed aan bod. De
focus in de lezingen ligt deze keer op verwantschappen met andere
culturen
 
Sporen van elders
Dat de bolus geen exclusief Zeeuws gerecht is, is ondertussen wel
bekend. Maar hoe zit het met andere typisch Zeeuwse vormen van
immaterieel erfgoed. Weerspiegelen de streekdrachten en
buitenplaatsen ook de modes van elders? Zien we in namen en
liederen ook die sporen van buiten Zeeland? En de Zeeuwse taal, hoe
is die ontstaan en welke invloeden zijn daarin te ontdekken? En
verandert het taalgebruik in het Nederlands? Mogen en kunnen we
nog alles zeggen in een steeds veranderende wereld? Dit en veel meer
komt aan bod in de nieuwe lezingenreeks.
 

Inschrijven en kosten
Deelnemers kunnen inschrijven voor de hele reeks of voor een of meer lezingen. Deelnemers die zich inschrijven voor de hele reeks krijgen voorrang als het aantal inschrijvingen te groot is. 

Kosten deelname

Inschrijven en meer informatieLezingenkalender 2018-2019: Sporen van elders
Tijd: 14.30 - 16.30 uur

De diaspora van Zeeuwse streekgerechten (Jeanine Dekker en Veronique De Tier)
 
Vreemde voor- en familienamen (Veronique De Tier en Jeanine Dekker)
 
De prehistorische wortels van het Nederlands (en dus het Zeeuws) (Freek Van de Velde)
 
Franse, Spaanse, Latijnse leenwoorden in de Zeeuwse dialecten (Jacques Van Keymeulen)
 
Zeeuws is een wereldtaal (Jacques Van Keymeulen)
 
Invloeden van elders in de buitenplaatscultuur (Martin van den Broeke)
 
De wereld in de Zeeuwse liedcultuur (Jeanine Dekker)
 
Europese mode in de Zeeuwse streekdrachten (Jeanine Dekker)
 
Dat is geen kattenpis. Over politiek niet-correct taalgebruik (Piet van Sterkenburg)
 
Zeeuws in Brazilië (Kathy Rys)

 


Agenda data