Diensten SCEZ

De SCEZ biedt diensten en producten aan op het terrein van erfgoed. Dit op maat en voor specifieke doelgroepen. Sleutelwoorden zijn advisering, ontwikkeling en instandhouding, informatieverschaffing, deskundigheidsbevordering, kennisuitwisseling en 'boeien en binden'.

Een aantal producten en diensten zijn geheel gesubsideerd door de Provincie Zeeland, een aantal gedeeltelijk en weer een aantal geheel niet. Voor een aantal diensten betaalt u dus een vergoeding. De SCEZ heeft echter geen winstoogmerk. Al onze producten en diensten dragen bij aan de realisatie van de provinciale ambities ten aanzien van het erfgoed.

In het bijzonder


Monumenten, cursus Buitenkansen 2009-2010


Ons aanbod voor

Iedereen

Provincie Zeeland


Gemeenten


Erfgoedorganisaties


Monumenteigenaren


Amateurs en vrijwilligers